وصیت نامه

1396/02/19 - 16:14
شهید «جواد الله کرم» در دلنوشته‌ای اسلحه خویش را مخاطب خود قرار می‌دهد و او را آموزگار خود می‌داند.

مصاحبه با خانواده شهدا

1396/10/21 - 10:40
گفت‌وگو با همسر شهید علی رحیمی
جایی بروم نمی‌گویم همسر شهید هستم چون کلا برایم دردسر می‌شود. برعکس تا جایی که بتوانم پنهان می‌کنم چون بعدش حوصله سوال‌هایشان در مورد پولهایی که دادند و شهید ما شهید نیست و بخاطر پول رفته و به شما چه ربطی داشته و اینها را ندارم.