کنیه و القاب زیبا و جاودانه حضرت زینب (سلام الله علیها)

فارسی

 

زینب در لغت به معناى درخت نیكو منظر آمده و مخفف "زین و اَب" یعنى زینت پدر.

الف: زینب کبری

ب: الصدیقه کبری

ج: عقیله، عقیله بنی هاشم، عقیله الطالبین

 

«عقیله به معنی بانویی است که درمیان قومش از کرامت و ارجمندی ویژه ای برخوردار باشد و در خانه اش عزت و محبتی فوق العاده ای داشته باشد».

د: دیگر القاب که برای حضرت زینب کبری سلام الله علیها ذکر کرده اند به مواردی اشاره می گردد.

 

 

1.      عالمه غیرمعلمه:  داناى نیاموخته

2.      فهمه غیرمفهمه: فهمیده بى آموزگار

3.      کعبه الرزایا:قبله رنجها.

4.      نائبه الزهرا: جانشین و نماینده حضرت زهرا (س )

5.      نائبه الحسین: جانشین و نماینده حضرت حسین (ع )

6.      ملیکه النساء: ملیكه جان ، شهبانوى گیتى

7.      عقیله النساء:خردمند بانوان .

8.      عدیله الخامس من اهل الکساء: همتاى پنجمین نفر از اهل كساء.

9.      ناموس رواق المعظمه: ناموس حریم عظمت و كبریایى .

10.  کفیله السجاد: سرپرست حضرت سجاد.

11.  سیده العقایل : بانوى بانوان خردمند.

12.  سرابیها: راز پدرش على (ع )

13.  سلاله الولایه : فشرده و خلاصه و چكیده ولایت .

14.  عقیله خدرالرساله : خردمند پرده نشینان رسالت .

15.  و لیدة الفصاحة : زاده شیوا سخنى .

16. رضیعة ثدى الولایة : كسى كه از پستان ولایت شیر خورده .

17.  فصیحة : سخنور گویا.

18.  الكاملة : بانوى تام و كامل .

19.  عابدة آل على : پارساى خاندان على

20.  صدیقة الصغرى : راستگوى كوچك (در مقابل صدیقه كبرى ).

21. الموثقة : بانوى مورد اطمینان .

22.  عقیلة الطالبین : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان ).

23.  الفاضلة : بانوى با فضیلت .

24.  شمسة قلادة الجلالة : خورشید منظومه بزرگوارى و شكوه .

25.  عقلیة الوحى : بانوى خردمند وحى

26.  نجمة سماء النبالة : ستاره آسمان شرف و كرامت .

27.  سماء نباله

28.  المعصومة الصغرى : پاك و مطهره كوچك .

29.  قرینة النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.

30.  محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص ).

31.  قرة عین المرتضى : نور چشم حضرت على (ع ).

32.  صابرة محتسبة : پایدارى كننده به حساب خداوند براى خداوند.

33.  ربة خدر القدس : پرونده پرده نشینان پاكى و تقدیس .

34.  قبلة البرایا: كعبه آفریدگان .

35. رضیعة الوحى : كسى كه از پستان وحى شیر مكیده است .

36.  حفرة على و فاطمه : مركز جمع آورى دوستى و محبت على (ع ) و فاطمه (س ).

37. ربیعة الفضل : پیش زاده فضیلت و برترى .

38.  شریکه الحسین(ع)،

39.  بطلة كربلاء: قهرمان كربلا.

40.  عظیمة بلواها: بانویى كه امتحانش بس بزرگ بود.

41.  عقلیة القریش : بانوى خردمند از قریش .

42.  الباكیة : بانوى گریان .

43.  سلیلة الزهراء: چكیده و خلاصه حضرت زهرا (س ).

44. امنیة الله : امانت دار الهى .

45.  آیة من آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.

46.  عارفه

47.  اهل التقی

48.  راضیه بالقدر و القضاء

49.  مظلومة و حیدة : ستمدیده بى كس .

50.  شجاعه

51.  زاهده

52.  عامله

53.  مخبره

54.  کامله

55.  رابطه کربلا

56.  شریكة الشهید: انباز شهید.

زینب در لغت به معناى درخت نیكو منظر آمده و مخفف "زین و اَب" یعنى زینت پدر.

الف: زینب کبری

ب: الصدیقه کبری

ج: عقیله، عقیله بنی هاشم، عقیله الطالبین

 

«عقیله به معنی بانویی است که درمیان قومش از کرامت و ارجمندی ویژه ای برخوردار باشد و در خانه اش عزت و محبتی فوق العاده ای داشته باشد».

د: دیگر القاب که برای حضرت زینب کبری سلام الله علیها ذکر کرده اند به مواردی اشاره می گردد.

 

 

1.      عالمه غیرمعلمه:  داناى نیاموخته

2.      فهمه غیرمفهمه: فهمیده بى آموزگار

3.      کعبه الرزایا:قبله رنجها.

4.      نائبه الزهرا: جانشین و نماینده حضرت زهرا (س )

5.      نائبه الحسین: جانشین و نماینده حضرت حسین (ع )

6.      ملیکه النساء: ملیكه جان ، شهبانوى گیتى

7.      عقیله النساء:خردمند بانوان .

8.      عدیله الخامس من اهل الکساء: همتاى پنجمین نفر از اهل كساء.

9.      ناموس رواق المعظمه: ناموس حریم عظمت و كبریایى .

10.  کفیله السجاد: سرپرست حضرت سجاد.

11.  سیده العقایل : بانوى بانوان خردمند.

12.  سرابیها: راز پدرش على (ع )

13.  سلاله الولایه : فشرده و خلاصه و چكیده ولایت .

14.  عقیله خدرالرساله : خردمند پرده نشینان رسالت .

15.  و لیدة الفصاحة : زاده شیوا سخنى .

16. رضیعة ثدى الولایة : كسى كه از پستان ولایت شیر خورده .

17.  فصیحة : سخنور گویا.

18.  الكاملة : بانوى تام و كامل .

19.  عابدة آل على : پارساى خاندان على

20.  صدیقة الصغرى : راستگوى كوچك (در مقابل صدیقه كبرى ).

21. الموثقة : بانوى مورد اطمینان .

22.  عقیلة الطالبین : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان ).

23.  الفاضلة : بانوى با فضیلت .

24.  شمسة قلادة الجلالة : خورشید منظومه بزرگوارى و شكوه .

25.  عقلیة الوحى : بانوى خردمند وحى

26.  نجمة سماء النبالة : ستاره آسمان شرف و كرامت .

27.  سماء نباله

28.  المعصومة الصغرى : پاك و مطهره كوچك .

29.  قرینة النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.

30.  محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص ).

31.  قرة عین المرتضى : نور چشم حضرت على (ع ).

32.  صابرة محتسبة : پایدارى كننده به حساب خداوند براى خداوند.

33.  ربة خدر القدس : پرونده پرده نشینان پاكى و تقدیس .

34.  قبلة البرایا: كعبه آفریدگان .

35. رضیعة الوحى : كسى كه از پستان وحى شیر مكیده است .

36.  حفرة على و فاطمه : مركز جمع آورى دوستى و محبت على (ع ) و فاطمه (س ).

37. ربیعة الفضل : پیش زاده فضیلت و برترى .

38.  شریکه الحسین(ع)،

39.  بطلة كربلاء: قهرمان كربلا.

40.  عظیمة بلواها: بانویى كه امتحانش بس بزرگ بود.

41.  عقلیة القریش : بانوى خردمند از قریش .

42.  الباكیة : بانوى گریان .

43.  سلیلة الزهراء: چكیده و خلاصه حضرت زهرا (س ).

44. امنیة الله : امانت دار الهى .

45.  آیة من آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.

46.  عارفه

47.  اهل التقی

48.  راضیه بالقدر و القضاء

49.  مظلومة و حیدة : ستمدیده بى كس .

50.  شجاعه

51.  زاهده

52.  عامله

53.  مخبره

54.  کامله

55.  رابطه کربلا

56.  شریكة الشهید: انباز شهید.

دسته بندی: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.